Promo Epson wePresent

 

EPSON EB-2165W WXGA 5.500 Lumens

Bundle EB-2165W/ wePresent 1600

Bundle EB-2165W/ wePresent 2100

EPSON EB-2255U WUXGA 5.000 Lumens

Bundle EB-2255U/ wePresent 1600

Bundle EB-2255U/ wePresent 2100

EPSON EB-2265U WUXGA 5.500 Lumens

Bundle EB-2265U/ wePresent 1600

Bundle EB-2265U/ wePresent 2100